اهمیت تمیز نگه داشتن لوازم آرایشی

ساختار لوازم آرایشی به گونه ای است که قادر به جذب سلولهای مرده و باکتری ها می باشند. از سوی دیگر محیط مرطوب و نم دار، مکان مناسب جهت رشد و انتشار باکتری‌ها است. اگر لوازم آرایشی به صورت منظم ضدعفونی و تمیز نشوند می توانند باعث بیماری هایی از قبیل عفونت چشم، گل مژه، اگزما، جوش و تحریک پوست شود به همین‌ خاطر استریل کردن لوازم آرایشی بسیار بسیار اهمیت دارد.