اشتباهات رایج نابودکننده مو

این که وقتی موها مرطوب هستند، شکننده تر و آسیب پذیرتر هستند پس محکم ساییدن پوست سر، می تواند به موها و پوست سر آسیب وارد کند و منجر به عفونت شود..