علت و درمان ترک لب

درد و سوزش ناگهانی لب بعد از هربار خندیدن و صحبت کردن، به معنی گرفتار شدن در ورطه خشکی و ترک خوردگی لب است. در همین مرحله، اگر راهکار درمانی مناسبی را پیش بگیرید و رطوبت مورد نیاز پوست را فراهم کنید، به راحتی می‌توانید از شر آن خلاص ‌شوید.درمان کامل ترک لب، معمولا به یک تا دو هفته زمان نیاز دارد. مگر اینکه کیلیت از نوع حاد و عفونی باشد