موخوره چیست، همه چیز درباره موخوره

کمبود آمینواسیدهایی مانند متیونین و سیستئین منجر به ایجاد این حالت چند شاخه می‌شود. چرا که این کمبود ترک خوردن سلول‌های فولیکول مو را به دنبال دارد. گفته می‌شود که تنها راه درمان موخوره کوتاهی موها است.