دلایل پیری پوست

داشتن روتین مراقبتی مناسب با نوع پوست و نیازهای آن، تاثیر بسیاری در به تعویق انداختن روند پیری دارد. روتین مراقبتی، در طول روز از پوستتان در برابر عوامل مخرب محیطی محافظت می‌کند. گاهی ممکن است شما روتین پوستی داشته باشید، اما با این حال تاثیر آن را احساس نکنید.