راه رسیدن به ابروهای پرپشت

واقعیت این است که بخش زیرین ابروها که معمولا به عنوان موهای زائد در نظر گرفته می‌شود، رشد بسیار سریعی دارد؛ درست برخلاف موهای خط اصلی ابروها که اگر به اشتباه یکی از آن‌ها را بردارید، تا مدت‌ها از دیدنش محروم خواهید شد!