روغن درمانی مو (روغن تراپی)

روغن تراپی مو، یک روش درمانی جایگزین برای درمان های شیمیایی همچون مزوتراپی، ویتامینه و پی آر پی و … است.