ریمل چشم یا خط چشم، کدام مناسبتر است

ریمل چشم بصورت تخصصی ساخته شده تا مژه های شما را ضخیم‌تر و بلندتر نمایش دهد. خط چشم زمانیکه چشمان شما خسته به نظر میرسند و تیرگی در اطراف چشمان شما وجود دارد میتواند برای آرایش چشمان شما معجزه کند.