لوسیون بدن

لوسیون بدن، خط مقدم دفاعی پوست در برابر تهاجم‌هایی است که پس از حمام، آفتاب و شیو بدن اتفاق می‌افتد. مواد مغذی و آبرسان موجود در لوسیون‌های بدن می‌تواند پوست را بازسازی کرده و به حفظ تعادل و سلامت میکروبیوم پوست (باکتری مورد نیاز پوست) کمک کند.