ماسک ورقه ای صورت چیست و چه ماسکی مناسب پوست ماست

ماسک ورقه ای یک ورقه ی بسیار نازک است که برای مراقبت از پوست مورد استفاده قرار می گیرد. جنس این ماسک های ورقه ای معمولا پارچه های بسیار نازک پنبه ای است که با مواد مغذی و عصاره ی گیاهان آغشته است.