نحوی نگهداری و مدیریت تاریخ انقضای لوازم آرایشی

لوازم آرایشی بسته به نوع متریال آن تاریخ انقضای متفاوتی دارند و برای همه لوازم آرایشی یک تاریخ یکسان وجود ندارد به همین دلیل باید از تاریخ انقضای هر محصول آرایشی به صورت مجزا مطلع شوید.