دکلره چیست و انواع آن

دکلره پودری است که به کمک آن می‌توان موها را بی رنگ کرد و بیشتر برای موهای سر کاربرد دارد. دکلره پودری است که به کمک آن می‌توان موها را بی رنگ کرد و بیشتر برای موهای سر کاربرد دارد.