تفاوت ها و ویژگی های تونر و میسلار واتر

اینکه چه تفاوتهای بین تونر و میسلارواتر وجود دارد و مورد استفاده صحیح هر کدام از این دو به چه شکل است این روز ها مورد سوال خیلی از مصرف کنندگان این محصولات است. اگر بخواهیم دقیقتر و تخصوصی تر وارد موضوع شویم باید گفت تونر و میسلار واتر هر دو جزئی از مراحل روزانه پاکسازی و مراقبت از پوست هستند