پن چیست و چه تفاوتی با صابون دارد

مهمترین اقدام جهت مراقبت از پوست، تمیز نگه داشتن آن از هرگونه آلودگی است. امروزه با محصولات بسیار متنوعی در این راستا روبه‌رو هستیم. یکی از این محصولات پن صورت است که از نظر ظاهری شباهت بسیار به صابون دارد. به همین دلیل در ذهن بسیاری از کاربران این پرسش مطرح می‌‌شود که تفاوت پن و صابون چیست.