دلیل خشکی لب و راه های درمان آن

از قدیم گفتند که پیشگیری بهتر از درمان است پس قبل از هر چیز به تغذیه خود دقت کنید و مراقب خود و زیبایی خود و لب های خود باشید و سعی کنید اگر عادات اشتباهی دارید آن را ترک نمایید همچنین لب های خود را چرب نمایید تا آسیب نبیند