جوش سرسیاه و راه های از بین بردن آن

زمانی که فولیکول مو در پوست بسته و مسدود می شود، جوش سرسیاه به وجود می آید. فولیکول های مو هر کدام دارای یک غده چربی و یک مو هستند. سبوم تولید شده به وسیله این غده، سبب نرم شدن پوست خواهد شد.