انتخاب مناسبترین رنگ مو بر اساس رنگ پوست و رنگ چشم

هنگام انتخاب رنگ مو، بسیار مهم است که رنگ پوست خود را مدنظر داشته باشید. ترکیب اشتباه رنگ مو و رنگ پوست باعث می‌شود زشت دیده شوید بدن انسان رنگدانه‌هایی به نام ملانین دارد که مسئول رنگ مو، رنگ چشم‌ها و رنگ پوست افراد است.