جوان نگهداشتن چهره پس از 40 سالگی

دهه سی تا چهل سالگی زمانی است که برنامه ریزی کنیم چگونه زیبا تر به نظر برسیم. البته شروع فرآیند پیری بستگی به نژاد، ژنتیک، میزان قرار گرفتن در معرض نور خورشید و سبک زندگی افراد دارد.