کاشت ناخن در منزل

آموزش کاشت ناخن در منزل به دو روش زیر

1-کاشت ناخن با مواد اکریلیک (پودری)
2-کاشت ناخن با پلی ژل